Oferta

Warsztaty strategiczne

 • praca nad wizją, misją i strategią;
 • analiza konkurencji;
 • analiza dostawców, nabywców i ich potrzeb;
 • praca nad wprowadzeniem zmiany

Doradztwo strategiczne

Szeroko pojęty obszar zarządzania:

 • budowanie funkcjonalnej struktury firmy i doboru pracowników;
 • budowa zespołów;
 • komunikacja w firmie;
 • kultura organizacyjna;
 • delegowanie;
 • motywacja;
 • planowanie działań;
 • sukcesja w organizacji;
 • ścieżki kariery
 • przygotowanie organizacji do zmian właścicielskich

Team Coaching

 • budowanie zaangażowanych zespołów;
 • poprawa komunikacji;
 • praca nad motywacją;
 • kryzys w zespole;
 • konflikt;
 • zmiana w organizacji;
 • wprowadzenie nowego zespołu

Coaching indywidualny

 • Business Coaching
 • Life Coaching
ingeni-44
20 LAT TWORZENIA FIRM I ZESPOŁÓW
Mam za sobą ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami w Polsce i zagranicą. W to wchodzi również tworzenie firm i zespołów - rekrutacja, tworzenie wizji i strategii organizacji, opracowywanie strategii marketingowej, organizacja działów, tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych, zakresów obowiązków, rozwój kompetencji i budowanie ścieżek kariery.

Referencje

I have been lucky to have a chance to work for Maria Wajda. We worked together almost 10 years. She was the reason why I worked in the same company for so many years. She was able to build relationship of trust that lasts till now. Whenever I needed, she was always available to discuss and look at isssues from different perspectives. Never made decision instead of me, but supported me in finding my own decision, as well as feeling confident with it. Maria has unique ability to see potential in people, give them chance to grow and support them to reach their goals. We are still in touch, not as a boss and an employee, but as a coach and a coachee.

Michaela Vasilova

Michaela Vasilova

Managing Director
Atmedia Czech, s.r.o.

Maja całą swoja osobą jest dla mnie inspiracją – jej postawa, relacje z ludźmi, zainteresowania i odwaga w działaniu. Maja stawiała mi trudne pytania, na które musiałam znaleźć odpowiedź dzięki czemu wychodziłam ze swojej strefy komfortu i tym samym się rozwijałam. Nauczyła mnie również doceniać siebie i wysiłek wkładany w prace nad sobą. Mając ogromne doświadczenie jako manager Maja doskonale potrafi wejść w problem i wskazać rozwiązania.

Sylwia Chada

Sylwia Chada

Managing Director Httpool Polska Sp z o.o.

Maja nie robi założeń lecz pyta i słucha. Potrafi dotrzeć swoimi pytaniami do tego co jest nieoczywiste, wręcz pozornie niewidoczne a jestem sednem. A wtedy takie „odkrycie” uskrzydla, niezależnie czy to jest specjalista, menadżer czy prezes. Doświadczyłem tego wielokrotnie przez lata współpracy z Mają.

Marcin Boroszko

Marcin Boroszko

CEO Media Impact Polska